Hanna-Kaisa Vuorion kotitaloustieteen maisterintutkielman ”Omavaraisuuteen pyrkivän kotitalouden arki ja sen merkitykset – miten arkea rakennetaan suhteessa moderniin yhteiskuntaan?” ohjaus 2018–2019. Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Niva, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20182019
Examinand