Hanna Larjavaaran kotitaloustieteen maisterintutkielman ”Leipäjonosta yhteiseen pöytään. Tapaustutkimus Vantaan Yhteinen pöytä –hankkeesta” ohjaus 2018–2019. Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Niva, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20182019
Examinand