Helsingin yliopisto, Elintarvikehygienian laitos

Salo, P. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

Sieniluento, näyttelyn pystytys ja maastoretki
Period7 sep 2015