Helsingin yliopisto, Elintarvikehygienian laitos

Salo, P. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

Sieniluento, maastoretki ja näyttelyn pystytys
Period15 sep 2009