Helsingin yliopiston oikeusturvalautakunnan puheenjohtaja

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on
1) käsitellä oikaisupyynnöt opintosuoritusten arvostelua ja aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukua koskevista oikaisupyynnöistä tehtyihin päätöksiin,
2) seurata tutkinnonsuoritusoikeuden menettämistä koskevista päätöksistä tehtyjen oikaisupyyntöjen ratkaisuja tiedekunnissa opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi,
3) tehdä aloitteita opiskelijoiden oikeusturvan kehittämiseksi,
4) antaa lausuntoja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä, sekä
5) käsitellä muita sellaisia opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä, joiden käsittely ei yliopistolain tai johtosäännön nojalla ole yliopiston muiden hallintoelinten tehtävä.
Period1 aug 2015 → …
VidHelsingin yliopisto, Finland