Hepatitis B and C, HIV and Syphilis among Migrants in Finland

  • Ristola, M. A. (Handledare)
  • Pia Kivelä (Bihandledare)
  • Kirsi Liitsola (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period15 jan. 20107 juni 2019
Examination vid
OmfattningNationell