High percentage of oral lichen planus and lichenoid lesion in oral squamous cell carcinomas.

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2016 → …
Examination vid
OmfattningNationell