Himalayan Discoveries : an interdisciplinary journal on Himalayan studies (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review
Periodaug. 2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2323-9956