HIV outbreak among injecting drug users in Finland

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: HIV outbreak among injecting drug users in Finland
Period1 jan. 200212 juni 2009
ExaminandKivelä Pia
Examination vid
  • Helsingin yliopisto