Homicide Studies (Tidskrift)

Aaltonen, M. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Referee (Homicide Studies)
Perioddec 2015
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1088-7679