Hosting and presenting Faculty of Pharmacy to junior high school students

Viitala, T. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Natural science oriented 9th grade students visiting Faculty of Pharmacy

Organizing the event
Period22 maj 2013