Huurinainen O. Influence of food components on fecal volatile fatty acid composition in healthy dogs

Spillmann, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20072009
ExaminandOuti Huurinainen
Examination vidUniversity of Helsinki