Ida Mannisen kotitaloustieteen maisterintutkielman ”Varhaiskasvattajien kokemuksia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ruokailusta ja ruokakasvatuksesta” ohjaus 2019. Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Niva, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019
Examinand