IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE) (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

PC Member: International Conference on Data Engineering (ICDE)
Period2018
Typ av tidskriftTidskrift