IEEE Software (Tidskrift)

Kettunen, P. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodmaj 2014
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0740-7459