IEEE Transactions on Molecular, Biological, and Multi-Scale Communications (Tidskrift)

Tomescu, A. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodjun 2016
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell