Illukka E. Influence of feeding inulin on serum free fatty acids in dogs

Spillmann, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20062008
ExaminandElina Illukka
Examination vidUniversity of Helsinki