ILO (Extern organisation)

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Beskrivning

Sakkunniguppdrag: ILO särskilt uppdrag att ge teknisk hjälp åt Slovakien i landets strävan att utveckla ett system för allmängiltiga kollektivavtal 2008
Period2008
VidILO, Slovakien
OmfattningInternationell