Impacts of biochar on improving the retention of water and nutrients by green roofs

Kuoppamäki, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2015
Examinand
OmfattningInternationell