IMPROVING PRECISION IN THERAPIES FOR HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES

Heckman, C. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period12 okt 2018
ExaminandMuntasir Majumder
Examination vidInstitutet för molekylärmedicin i Finland
OmfattningInternationell