Improving rooting of Eucalyptus cuttings by controlling the stock plant temperature in Montes del Plata nursery, Uruguay

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Improving rooting of Eucalyptus cuttings by controlling the stock plant temperature in Montes del Plata nursery, Uriguay
Period2012
Examination vidUniversity of Helsinki
OmfattningInternationell