In-service teacher training

Tuohilampi, L. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Full day LUMATIKKA workshop for teachers in Tampere area
Periodokt 2018