Indigenous Tourism and
 the Reconstruction of Ethnic Identity
 in the Bribri -community of Yorkín, Costa Rica.

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2016
Examinand
Examination vidGlobala utvecklingsstudier
OmfattningNationell