Influenza A virus-host interactions and their control by viral non-structural protein NS1

Kainov, D. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period17 apr 2015
ExaminandMaria Anastasina
OmfattningInternationell