Inhibitors of endocannabinoid degrading enzymes

Tapio J. Nevalainen (Handledare), Patel, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2014
ExaminandStephen Ahenkorah
Examination vidUniversity of Eastern Finland