Instructor of Master's thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Parametrization of closed surfaces for MR image segmentation
Period2003
ExaminandKari Antila
Examination vid
  • Helsinki University of Technology