Instructor to a MSc (tech.) thesis

Salojärvi, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Regularized modelling of dependencies between gene expression and metabolomics data in studying metabolic regulation
Period31 maj 2010 - 21 nov 2011
ExaminandMaria Osmala
Examination vidAalto University