Integrated molecular analysis of sugar metabolism of Sulfolobus solfataricus

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Integrated molecular analysis of sugar metabolism of Sulfolobus solfataricus
Period2 okt. 2010
ExaminandStan J. J. Brouns
Examination vid
  • Wageningen
OmfattningInternationell