Interaction of alpha-2-adrenoceptor agonists and vatinoxan, a peripherally acting alpha-2-adrenoceptor antagonist, in horses

Mykkänen, A. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2019
ExaminandSoile Pakkanen