International Journal of Approximate Reasoning (Tidskrift)

Mononen, T. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodnov 2017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0888-613X
OmfattningInternationell