International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning (Tidskrift)

Lakkala, M. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodapr 2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1556-1607
OmfattningInternationell