International Journal of Intercultural Relations (Tidskrift)

  • Asteria Brylka (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodmaj 2015 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0147-1767