International Journal of Intercultural Relations (Tidskrift)

Liebkind, K. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of manuscript
Periodapr 2016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0147-1767
OmfattningInternationell