International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (Tidskrift)

Lehikoinen, A. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodnov 2017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1744-2621
OmfattningInternationell