International Journal of Services, Economics and Management (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

International Journal of Services, Economics and Management
Periodjuli 2013aug. 2013
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1753-0822
OmfattningInternationell