International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodfeb. 2014
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1466-5026
OmfattningInternationell