International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (Tidskrift)

Mousavi, S. A. (Referentgranskare), Lindström, K. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Period29 maj 2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1466-5026