International Journal of the History of Sport (Tidskrift)

Chen, J. Y. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodapr 2020maj 2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0952-3367
OmfattningInternationell