Invited speech in National Board of Education seminar for Rising the level of mathematics education

Aunio, P. (Deltagare)

  Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

  Beskrivning

  My topic: Assessment supporting mathematics learning

  Invited speaker
  Period12 nov 2012
  VidNational Board of Education, Finland