Invited speech in National Board of Education seminar for Supplemental and special educational support for learning in grades 7-9

Aunio, P. (Deltagare)

  Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

  Beskrivning

  My topic: Pedagogical assessment supporting learning

  Invited speaker
  Period19 nov 2012
  VidNational Board of Education, Finland