Irene Auerin gradun 2. tarkastus

Salmenkivi, E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period24 okt 2019
Examinand