Is silver birch growth and nitrogen allocation affected by kin recognition?

Laakso, J. (Bihandledare)

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Title of thesis: Is silver birch growth and nitrogen allocation affected by kin recognition?
  Periodjun 2015 → …
  ExaminandJanina Keskiniva
  Examination vidUniversity of Eastern Finland