Is silver birch herbivory affected by kin recognition?

Laakso, J. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodjun 2015 → …
ExaminandSanna Torvinen
Examination vidUniversity of Helsinki