Japanese Course (Upper Intermediate level 中上級) Japanin jatkokurssi 4

Porrasmaa, R. (Lärare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

Sisältö: Tekstien lukemisen ja viestinnällisten harjoitusten kautta opitaan alkeistasoa vaativampia (Chūkyū) rakenteita ja sanastoa. Tavoitteena on oppia myös eri tilanteisiin sopivia kielen vivahteita. Itsenäiseen työskentelyyn on hyvä varata aikaa. Pääaihepiirit: työpaikan valinta ja henkilökohtaisten mieltymyksien, taipumusten ja ominaisuuksien pohdiskelu, esittäytyminen eri tilanteissa (opiskelu- tai työpaikassa, harrastuspiireissä ja vapaa-ajalla), esim. tuotekehitykseen ja tuotteiden kuvailemiseen liittyvät asiatekstit, mielipiteiden ja tunteiden ilmaiseminen, ”ennen ja nyt” – menneistä tapahtumista tai ajoista keskusteleminen, muutoksen kuvaileminen ja vertailu. Kurssin loppuun mennessä on opiskeltu yhteensä noin 470 kanji-merkkiä.

Lähtötaso: A2/B1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 3 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Chūkyū Nihongo I, ISBN978-4-89358-787-9, (s. 84-157) ja Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 2, ISBN978-4-89358-119-8, kpl 40– ja opettajan jakamat monisteet.
Period4 jul 201725 jul 2017