Japanese Course (Upper Intermediate level 中上級) Japanin jatkokurssi 4

  Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

  Beskrivning

  Sisältö: Tekstien lukemisen ja viestinnällisten harjoitusten kautta opitaan alkeistasoa vaativampia (Chūkyū) rakenteita ja sanastoa. Tavoitteena on oppia myös eri tilanteisiin sopivia kielen vivahteita. Itsenäiseen työskentelyyn on hyvä varata aikaa. Pääaihepiirit: työpaikan valinta ja henkilökohtaisten mieltymyksien, taipumusten ja ominaisuuksien pohdiskelu, esittäytyminen eri tilanteissa (opiskelu- tai työpaikassa, harrastuspiireissä ja vapaa-ajalla), esim. tuotekehitykseen ja tuotteiden kuvailemiseen liittyvät asiatekstit, mielipiteiden ja tunteiden ilmaiseminen, ”ennen ja nyt” – menneistä tapahtumista tai ajoista keskusteleminen, muutoksen kuvaileminen ja vertailu. Kurssin loppuun mennessä on opiskeltu yhteensä noin 470 kanji-merkkiä.

  Lähtötaso: A2/B1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 3 tai vastaavat taidot.

  Materiaali: Kirja: Bunka Chūkyū Nihongo I, ISBN978-4-89358-787-9, (s. 84-157) ja Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 2, ISBN978-4-89358-119-8, kpl 40– ja opettajan jakamat monisteet.
  Period4 juli 201725 juli 2017