Jenni Alén: Relationen mellan Folkpensionsanstalten och läsaren En systemisk-funktionell analys av relationen mellan FPA och läsaren i FPA:s broschyrer för arbetslösa från år 1986 och 2011.

Lassus, J. (Bihandledare), Lindholm, C. C. (Handledare)

  Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

  Beskrivning

  Avhandling pro gradu.
  Period2017 → …
  Examinand
  Examination vid