Journal of Banking & Finance (Tidskrift)

  • Henri Nyberg (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Journal of Banking and Finance
Periodmars 2017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0378-4266
OmfattningInternationell