Journal of Commonwealth Literature (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Reviewed the revised manuscript of an article for The Journal of Commonwealth Literature.
Perioddec. 2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0021-9894
OmfattningInternationell