Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice (Tidskrift)

Kantola, J. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of an article manuscript for Journal of Comparative Policy Analysis
Periodjan 2017 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1387-6988