Journal of Data Mining and Digital Humanities (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Review of two manuscripts for EPISCIENCES.
Periodmars 2022apr. 2022
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2416-5999
OmfattningInternationell