journal of economic theory

Kultti, K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Periodjan 2012feb 2012
Examinand
Examination vidHelsingin yliopisto